Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Naudokitės įvairiais geografinės informacijos šaltiniais ir sukurkite kuo tikslesnį ir logiškesnį Baltijos jūros ekologinių problemų žemėlapį ir pateikite savo siūlymus kaip galima būtų sumažinti ar išvengti taršos Baltijos jūroje.
Atlikdami tarpines užduotis pažymėkite svarbiausius uostus, esamus ir galimus taršos šaltinius, teritorijos, kurioms kyla ekologinių problemų pavojus.

1 užduotis

Nutempkite legendoje pateiktus Baltijos jūros uostų pavadinimus į atitinkamą vietą žemėlapyje.

2 užduotis

Naudokitės legendoje pateiktais sutartiniais ženklais ir žemėlapyje kuo tikslesnėse vietose pažymėkite Baltijos jūros taršos šaltinius.

3 užduotis

Naudokitės legendoje pateiktais sutartiniais ženklais ir žemėlapyje pažymėkite saugomas gamtines teritorijas.

4 užduotis

Teigiama, kad Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Pateikite tris skirtingus šį teiginį pagrindžiančius faktus.

5 užduotis

Pasiūlykite tris būdus/priemones, kurios padėtų spręsti Baltijos jūros ekologines problemas.