Vartotojų gausa

Žemės kaina

Transporto infrastruktūra

Energijos ištekliai

Valdžios parama

Darbo jėgos ištekliai

Žaliavos